Winterstop!

Afgelopen weekend ontvingen we de laatste keer dit jaar bezoekers bij de Valkhofbunker, nu volgen vier maanden winterstop. Een mooi moment om terug te blikken op ons eerste jaar officieel open voor publiek.

Wat hebben we een fantastische en succesvolle tijd achter de rug. Niet alleen namen we deel aan Stichting Open Monumentendag, de herdenking van Stichting Market Garden (inclusief enkele aanwezige veteranen) en het weekend van 024geschiedenis Gemeente Nijmegen, we verwelkomden ook dagjesmensen; vriendengroepen; families; schoolklassen; verschillende nationaliteiten als Canadezen, Amerikanen, Polen, Duitsers, Chinezen en Syriërs; groepen van de ANWB, VVV Nederland (Nijmegen), ’t Gilde Nijmegen, Museum het Valkhof en Stadswandeling Nijmegen. In bijzonder willen we het Mondriaan Fonds, Stichting Menno van Coehoorn en leden van de 13e Geneeskundige Compagnie van de Koninklijke Landmacht Nederland bedanken voor hun interesse in onze Stichting.

In weer en wind stonden en staan de vrijwilligers van Stichting Valkhofbunker met een onuitputtelijke passie en energie klaar om de geschiedenis van Nijmegen en de Tweede Wereldoorlog levendig te houden voor elke generatie. Bezoekers en onze geweldige vrijwilligers bedankt! En tot in 2018!