Archeologisch rapport

In het kader van vooronderzoek naar de mogelijke (her)bouw van de ‘donjon’ is in mei 2014 een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op het Valkhof te Nijmegen. Hierbij werd onder meer de ingangslocatie aangetoond van de enige in het Valkhofpark bewaard gebleven bunker uit de Tweede Wereldoorlog.

Mede op initiatief van Stichting Valkhofbunker heeft de gemeente Nijmegen besloten deze in 1943 door de Duitsers gebouwde bunker open te stellen voor publiek. Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is afgesproken om alle hiermee samenhangende graafwerkzaamheden plaats te laten vinden onder archeologische begeleiding (protocol
opgraven). Daartoe is een Programma van Eisen opgesteld. Op dinsdag 9 september 2014 is door Bureau Leefomgevingskwaliteit / Archeologie van de gemeente Nijmegen een deel van de ingangspartij van de bunker machinaal uitgegraven door de firma Basten uit Horsen. Hierbij werden de toegangstrap en de in 1984 dichtgemetselde ingang van de bunker blootgelegd. Nog dezelfde dag is de ontgraven ingangspartij weer afgedekt met een houten constructie en de uitgraven grond. Op maandag 1 juni 2015 werden de werkzaamheden hervat, waarbij de uit de ingangspartij afkomstige grond voor archeologisch onderzoek in big bags is afgevoerd, en daarna gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Gedurende de daarop volgende weken zijn diverse werkzaamheden aan de bunker verricht, waaronder het renoveren van de toegangstrap en het openbreken van de dichtgemetselde ingang.

Als je wil lezen wat de archeologen gevonden hebben bij het vrijleggen van de ingang kun je hier het rapport downloaden: Vondsten uit de bunker in het Valkhofpark