Legenda (uitgebreid) bij Capture of the Nijmegen Highway Bridge

Vertaling legenda Capture of the Nijmegen Highway Bridge
 1. Fase 1 begint om 0930 uur. No.4 Company, (versterkt) met een aantal Sherman tanks, heeft de opdracht om de Duitse verzetshaarden ten zuidwesten van het Hunnerpark op te ruimen. Hiermee worden de startposities voor de aanval in de middag vrij gemaakt.
 2. Als fase 2 ruimt 2 Company met een aantal tanks de overgebleven Duitse verzetshaarden in het gebied ten zuidwesten van het Kelfkensbosch op. Dit ‘opruimen’ betekende vijf uur lang straatgevechten.
 3. Als fase 3 zuivert de King’s Company het gebied ten zuidwesten van het Valkhof.
 4. In de ochtend en vroege middag, terwijl de Grenadier Guards het gebied ten zuidwesten van de Duitse stellingen veroverden, slaagde 2/505th PIR erin de gebouwen ten zuiden en zuidwesten van het Keizer Lodewijk plein en het Hunnerpark in te nemen.
 5. Om 14:30 leidt Capt. Rosen van Company F, 505th PIR, een overhaaste aanval op de rotonde en het park; hij sneuvelt en de aanval is meteen afgeslagen.
 6. Om 15:30 begint de hoofdaanval. Company E, 505th PIR, ondersteund door twee Guards Sherman tanks, bestormt vanuit de Graadt van Roggenstraat, het Keizer Lodewijk plein en het zuidelijke deel van het Hunnerpark.
 7. Company F, 504th PIR, nu onder het bevel van lieutenant James Smith, rukt op over de drie straten die op het Hunnerpark uitkomen; 1st Platoon vanuit de Derde Walstraat, 3rd Platoon vanuit de Gerard Noodtstraat en 2nd Platoon vanuit het Canisiussingel.
 8. 4 Company valt aan over het open Kelfkensbosch richting de Voerweg aan het begin van het Valkhof en richting het bebouwde gebied in de noordwestelijke hoek van het Hunnerpark, nabij het hoofdkwartier van Euling.
 9. King’s Company, ondersteund door een peloton van 2 Company, rukt via de nauwe zijwegen in de buurt van het politiebureau op en valt het Valkhof in de flank aan. King’s Company stoot door de Duitse verdediging richting de oude kapel en de versterkte ruïne. Nadat een reserve peloton in de strijd is geworpen bereiken de aanvallers de rand van het Valkhof op 50 meter van de brug.
 10. 4 Company bereikt het KG Euling hoofdkwartier in het huis van Robert Janssen. De 150 Duitse verdedigers zijn met een substantieel groter aantal dan de twee Britse pelotons die het huis proberen te veroveren. Daarom zetten de Britten het huis in brand met fosforgranaten. Zij zijn zich er niet van bewust dat Euling en ongeveer 60 Duitse soldaten zich in de kelder bevinden.
 11. Om 18:30 stoten patrouilles van 4 Company en het 2/505th PIR door de Duitse verdediging en bereiken het talud van de brug. De reserve No. 3 Company wordt ingezet om de troepen bij de brug te versterken.
 12. Het radiobericht om 17:40 van major Cook van de 3/504th PIR wordt verkeerd begrepen. Men denkt namelijk dat dit bericht betekent dat de noordzijde van de brug is veroverd door Amerikaanse parachutisten, wat niet het geval is. Major John Trotter, 1 Squadron, 2 Grenadier Guards, krijgt opdracht om tanks over de brug te sturen. Een groep onder het bevel van sergeant Peter Robinson doet een poging, maar zijn Sherman Firefly wordt bijna meteen geraakt door Duits antitankgeschut en de aanval wordt tijdelijk opgeschort terwijl de nodige reparaties worden uitgevoerd.
 13. Een tweede poging door Robinson’s tanks begint om 18:30 met de tank van Lance sergeant Pacey voorop. De twee tanks die achteraan rijden worden door Duits vuur geraakt, maar Lance sergeant Pacey weet zijn tank weer aan de gang te krijgen en hij volgt de twee vooroprijdende Shermans. Samen bereiken zij de noordkant van de brug rond 19:15. Hier ontmoeten zij het kleine detachement van Capt. Burriss, de 1/504th PIR die aan de oversteek van de Waal hadden deelgenomen.
 14. Vanuit de vooroorlogse Nederlandse bunker zien de verdedigers tanks over de brug racen. In deze bunker wordt de plunjer ingedrukt om de brug op te blazen. Er gebeurt echter niets. Wie het bevel gaf om de brug op te blazen is nog steeds punt van discussie, was het Harmel of een besluit van de twee aanwezige officieren: Baumgärtel en Traupel?
 15. De tanks van Robinson worden gevolgd door de Humber (lichte pantserwagen) van lieutenant A. G. C. Jones van het 14th Field Squadron RE. Jones inspecteert de brug en ontdekt de hoofdspringlading in een ruimte van de tweede pijler vanaf de noordzijde van de brug. Jones maakt de lading onschadelijk en met hulp van 80 Duitse krijgsgevangenen weet hij in enkele uren de explosieven te verwijderen.
 16. Versterkingen van de 3/504th PIR en Sherman tanks van het 1 Squadron onder Capt (Lord) Peter Carrington, arriveren op de noordzijde van de brug en versterken de verdediging. Brigade generaal Gavin arriveert om 20:30.
 17. Rond 22:30 weten Hauptsturmführer Euling en ongeveer 60 manschappen uit de kelder van het huis van Robert Jansen te ontsnappen. Hij marcheert met zijn mannen door het donkere Nijmegen en weet met boten de Waal over te steken en eigen troepen te bereiken.
Legenda eenheden

Zwarte vierkantjes met een cijfer geven een geallieerde eenheid aan, zwarte rondjes met een letter een Duitse eenheid.

Duitse eenheden (versie 20160918)
A. Kampfgruppe Reinhold (II./SS-Panzer-Regiment 10)
B. Kampfgruppe Euling (I.SS-Panzergrenadier-Regt.22)
(SS-Pionier-Bataillon 10)

Geallieerde eenheden

Grenadier Guards Group

1st (Motor) Battalion, Grenadier Guards
1. King’s Company
2. No.2 Company
3. No.3 Company
4. No.4 Company

2nd (Tank) Battalion, Grenadier Guards
5. 1st Squadron

2nd Battalion, 505th Parachute Infantry Regiment
6. Company E
7. 1st Platoon. Company F
8. 2nd Platoon, Company F
9. 3rd Platoon, Company F

3rd Battalion, 504th Parachute Infantry Regiment
10. Burris Detachment, Company I